Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Jongeren willen pensioen- en sofaboer buitenspel zetten

Met de herziening van de pachtwet in het vooruitzicht rijdt Groene Kring in zijn ledenblad ‘Stiel’ stevig tegen de kar van de zogenaamde pensioen- en sofaboeren. Ondervoorzitter Sam Magnus vindt dat een passende definitie van het begrip ‘actieve landbouwer’ zich opdringt opdat de pachtwet zijn doel zou bereiken. Als het van de vereniging van jonge land- en tuinbouwers afhangt, dan wordt het voorkooprecht afgenomen van pachters die een pensioen trekken. Groene Kring vindt een bondgenoot in Landelijk Vlaanderen. Ook de landeigenaars zien voor pensioenboeren geen plaats meer in het nieuwe pachtsysteem.

meer lezen

Geen buurtweg zonder inbezitname

Geen buurtweg zonder inbezitname Er is vereist dat de gemeente effectief tot inbezitname is overgegaan, m.a.w. dat de weg door het publiek wordt gebruikt. Het gebruik van de weg door het publiek moet te kwalificeren zijn als een deugdelijk en ondubbelzinnig bezit. Het gebruik door het publiek dient regelmatig en gewoonlijk te zijn en dient te geschieden met de bedoeling om de weg als zodanig te gebruiken. Het gebruik mag niet berusten op een louter gedogen door de eigenaar van het goed waarop de overgang wordt uitgeoefend (Cass. 29 november 1996, Arr.Cass. 1996, 1116). Het gebruik door het publiek mag evenmin berusten op een bezit dat, gelet op de omstandigheden van de zaak, het voorwerp van verschillende eveneens geloofwaardige interpretaties kan uitmaken. Bewijslast bezitname buurtweg Dat aan deze voorwaarde van inbezitname is voldaan, moet worden bewezen door de partij die de openstelling van de buurtweg vordert (Gent 25 november 2010, T.Agr.R. 2011, 10). Voetweg 53 kan zakenrechtelijk enkel als een buurtweg worden gekwalificeerd indien de gemeente Temse bewijst, enerzijds, dat zij effectief tot inbezitname van voetweg 53 is overgegaan, m.a.w. dat er gebruik van werd gemaakt door het publiek, en, anderzijds, dat dit gebruik door het publiek gedurende tien jaar deugdelijk, ondubbelzinnig en ongestoord was. Een buurtweg is een publiekrechtelijke erfdienstbaarheid van overgang waarbij deze weg

meer lezen